Đức Phát TGL

Profile

Name

Đức Phát TGL

Organization

Đức Phát TGL là tác giả chính thức của Top Gia Lai (topgialai.net) một trong những tay viết nổi tiếng hàng đầu giới blogger Việt Nam #ducphattgl #authortopgialai #topgialai #topgialainet Thông Tin Liên Hệ: Địa Chỉ: Pleiku, Gia Lai Số Điện Thoại: 0899795269 Email: [email protected] Website: https://topgialai.net/author/admin/ Social: https://www.facebook.com/ducphattgl/ https://www.instagram.com/ducphattgl/ https://twitter.com/ducphattgl https://www.pinterest.com/ducphattgl/ https://www.linkedin.com/in/ducphattgl/ https://open.spotify.com/show/0C916Ybk0hqrXWMWZWfuye https://www.youtube.com/@ducphattgl https://www.reddit.com/user/ducphattgl https://500px.com/p/ducphattgl https://gab.com/ducphattgl https://ducphattgl.tumblr.com/