Phương Tuấn

Profile

Name

Phương Tuấn

Organization

CEO Phương Tuấn là một tên tuổi nổi bật trong thế giới cá cược trực tuyến tại Việt Nam, anh ấy đã góp phần đáng kể vào sự phát triển và thành công của nhà cái Jun88. Thành tích của anh không chỉ thể hiện qua sự phát triển vượt bậc của Jun88 mà còn qua những đóng góp xã hội và những dự án tầm cỡ anh ấy đã thực hiện. CEO Phương Tuấn sinh ngày 20/04/1982. Quê quán: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Sau đó, anh tiếp tục đào tạo trình độ thạc sĩ. #ceojun88 #authorjun88 #ceophuongtuan #tacgiajun88 Thông tin chi tiết: – Địa chỉ: Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội – Số điện thoại: 0917021060 – Email: [email protected] – Website: https://jun88.green/author/mei – Bài Viết Tác Giả: https://jun88.green/ceo-jun88-green/ Socials: – Facebook: https://www.facebook.com/tacgiajun88/ – Twitter: https://twitter.com/tacgiajun88 – Pinterest: https://www.pinterest.com/tacgiajun88/ – Reddit: https://www.reddit.com/user/tacgiajun88/ – Youtube: https://www.youtube.com/@tacgiajun88 – Google Site: https://sites.google.com/view/tacgiajun88/ – Flick: https://www.flickr.com/people/tacgiajun88/ – 500px: https://500px.com/p/tacgiajun88?view=photos – Gravatar: https://gravatar.com/authorjun88green – Behance: https://www.behance.net/tacgiajun88